ISTORICUL BISERICII SFÂNTUL ANDREI

Istoric Biserica Sfântul Andrei

      Dumnezeu a zis: “CASA MEA, CASĂ DE RUGĂCIUNE SE VA CHEMA LA TOATE POPOARELE” (Mc. 11, 17).
      Și creștinii din această zonă, cu ajutorul Sfintei Treimi, au ridicat acest Sfânt Locaș cu hramul “Sfântul Andrei”.
      Cartierul “Drumul Taberei” zona Aleea Parva, s-a construit în anii comunismului 1960-1980, după o concepție atee, fără Biserici.
      După eliberarea de comunism prin Revoluția din 22 Decembrie 1989, clerul și credincioșii au pornit la construirea de noi Biserici, conform tradiției, conform tradiției și necesității vieții lor spirituale.
      În 27 August 1993, Consiliul Municipal București punea la dispoziția Arhiepiscopiei București în sectoarele 3 și 6, 6 terenuri pentru construirea de noi Biserici.
      În Mai 1998 P.S. PATRIARH TEOCTIST dă binecuvântare Preotului NICOLAE POPESCU, transferat de la Alba – Iulia, pentru construirea noii Biserici pe terenul de 2600 m de pe Aleea Parva nr.1.
      E adusă de la Alba – Iulia Capela din lemn la care i se mai adaugă turnul clopotniței. În anul 2001, toamna, după obținerea aprobărilor legale, s-a început, construcția noii Biserici.
      Planul Bisericii este conform tradiției Creștine Ortodoxe, cu mici modificări, plan executat mai întâi în Alba – Iulia la Biserica “Sfânta Ecaterina” sub conducerea Preotului Paroh Popescu Nicolae.
      În anul 2000 Dl. ing. Constantin Rusca, arhitect Datcu Florian, proiectant Crișan Ioan au terminat proiectul Bisericii. La 1 Martie 2001 e numit în Parohie și al 2-lea Preot Corneanu Sorin, transferat tot de la Alba- Iulia.
      La 30 Noiembrie 2007, de hram, s-a făcut Binecuvântarea Bisericii pentru slujirea în ea, de către P.S. Sebastian Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
      Între anii 2001-2010 s-a construit Biserica cu cupole, balcoane, altar, naos, pronaos și pridvor după modelul Catedralei “Sfânta Sofia” din Constantinopol. În prezent se lucrează la pictarea Bisericii (cca. 3500mp).
      Din anul 2010 este numit ca Preot Paroh, Părintele CORNEANU ILIAN SORIN.
      Biserica s-a construit în principal cu donațiile credincioșilor la care s-au adăugat diferite sponsorizări și ajutoare financiare de la Primăria Sectorului 6, București.
      La Biserica “Sfântul Andrei” s-a încercat prin construcție să se folosească și spațiul pe verticală prin balcoane și totodată să fie sprijiniți pereții exteriori nu prin contraforți, ca la vechile Biserici, ci prin stâlpii interiori de la balcoane, legați prin placa de beton armat de zidul exterior.
      Biserica are, întâmplător, lungimea Templului din Ierusalim 30m, lățimea, 20m și înălțimea 25m și pot încăpea în ea până la 3000 de credincioși.
      În anul 2008 s-a construit Casa Pastoral – Culturală sub conducerea Preotului Corneanu Ilian Sorin.
      În anul 2012 s-a încheiat un parteneriat între Biserica Sfântul Andrei și Serviciul Social al Primăriei sectorului 6 pentru înființarea unei grădinițe sociale în parohie.
      Grădinița găzduiește 120 de copii proveniți din medii sociale defavorizate.
      În 2012 a fost numit la parohie Părintele BĂNUȚĂ NICOLAE.
      În 2013 a fost numit la parohie Părintele BURLACU MIHAI.